مرورگر شما

 
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
رشته ها  
  صفحه نخست
  پاسخ پیام ها
  ارتباط با ما
  دروس عمومی
  نمونه سوالات امتحانی حسابداری پیام نور
  نمونه سوالات امتحانی رشته مهندسی صنایع
  سوالات امتحانی رشته ی آمار وریاضی
  نمونه سوالات امتحانی رشته آمار
  سوالات امتحانی جامعه شناسي و علوم اجتماعی
  مترجمی زبان انگلیسی
  سوالات حقوق
  کامپیوتر نرم افزار و فناوری اطلاعات
  پاور پوینت علوم اجتماعی پژوهشگری
  روان شناسی
  فنی مهندسی
  رشته های مدیریت بازرگانی اقتصاد دبیری
  ********گوناگون
  پاور پوینت دروس رشته ها
  جغرافیا
  نمونه سوال ساختمانهای گسسته
  نمونه سوالات معماری کامپیوتر
  نمونه سوال مبانی فناوری اطلاعات
  دانلود نمونه سوالات دروس كامپيوتر
  مدیریت
  صنایع - مدیریت پروژه - مدیریت اجرایی
  زمین شناسی
  فیزیک
  علوم تربیتی
  ادبیات
  زیست شناسی
  الهیات
  شیمی
  محیط زیست و علوم دامی
  آرشیو
کپی سال 1389-1390
جغرافیا
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

  1111002.pdf
View Download
ریاضی 1  303k
1111003.pdf
View Download
ریاضیات 2  208k
1116002.pdf
View Download
زمین شناسی ایران  202k
 
1117002.pdf
View Download
آمار و احتمال 1 + روشهای آماری در جغرافیا 1  884k
1212006.pdf
View Download
جغرافیا به زبان خارجه 1  250k
 
1216002.pdf
View Download
مبانی ژئومورفولوژی  258k
1216004.pdf
View Download
نقشه های توپو گرافی - نقشه خوانی  212k
1216005.pdf
View Download
جغرافیای طبیعی ایران  238k
1216006.pdf
View Download
نقشه برداری نظری و عملی - نقشه برداری 1 مقدماتی  155k
1216007.pdf
View Download
تاریخ علم برنامه ریزی شهری  246k
1216010.pdf
View Download
تفسیر نقشه های موضوعی  199k
1216011.pdf
View Download
فلسفه جغرافیا  214k
1216012.pdf
View Download
آمار و احتمالات 2 - روشهای آماری در جغرافیا 2  802k
1216013.pdf
View Download
میکروکلیماتولوژی مقدماتی  197k
1216014.pdf
View Download
جغرافیای روستایی  199k
1216015.pdf
View Download
روش تحقیق  200k
1216016.pdf
View Download
اقتصاد توسعه  250k
1216017.pdf
View Download
اکولوژی شهری  243k
1216018.pdf
View Download
توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید  199k
1216019.pdf
View Download
توانایی محیطی در برنامه ریزی شهری  204k
1216020.pdf
View Download
هیدرولوژی شهری  247k
1216022.pdf
View Download
اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری  198k
1216025.pdf
View Download
برنامه ریزی مسکن  189k
1216026.pdf
View Download
جغرافیای شهری ایران  189k
1216028.pdf
View Download
برنامه ریزی حمل و نقل شهری  191k
1216031.pdf
View Download
جغرافیای جمعیت ایران  240k
1216032.pdf
View Download
برنامه ریزی فضای سبز شهری  198k
1216035.pdf
View Download
مدیریت عمران  197k
1216037.pdf
View Download
مدیریت شهری  196k
1216039.pdf
View Download
در آمدی بر توسعه پایدار  244k
1216040.pdf
View Download
ژئومورفولوژی مناطق شهری  203k
1216041.pdf
View Download
زمین در فضا  220k
1216046.pdf
View Download
اصول سنجش از دور  196k
1216047.pdf
View Download
جغرافیای آبها  203k
1216050.pdf
View Download
جغرافیای سیاسی  197k
1216051.pdf
View Download
کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا  204k
1216052.pdf
View Download
آب و هوای کره زمین  205k
1216053.pdf
View Download
میانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی  244k
1216055.pdf
View Download
اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای  251k
1216056.pdf
View Download
تاریخ علم جغرافیا  239k
1216057.pdf
View Download
مبانی جغرافیای شهری  198k
1216058.pdf
View Download
مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی  200k
  1216060.pdf
View Download
مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک  285k
1216061.pdf
View Download
مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت حمل و نقل و انرژی   192k
1216063.pdf
View Download
جغرافیای قاره ها  189k
1216064.pdf
View Download
مبانی جغرافیای روستایی  192k
1216065.pdf
View Download
جغرافیای خاکها  191k
1216067.pdf
View Download
ژئومورفولوژی در ایران  246k
1216069.pdf
View Download
ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته  252k
1216071.pdf
View Download
جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی  191k 
(كتابها به صورت پاور پوينت Powerpoint مي باشد.)
                                        
 
نام درس ;
نويسنده
دريافتفايل
1
 آب وهواي كره زمين
شهداد
2
 آب وهواي كره زمين
دكتر عطايي
3
 آب وهواي كره زمين
نیکاندیش
4
 آمار احتمال1
دكترجاوري
5
 اصول و روشهای برنامه ریزی روستايي
دكتراسماعيلي
6
 اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای
دكترصلاحیاصفهانی
7
 اصول سنجش از دور
دكترآروین
 
8
 اصول سنجش از دور
دكترمیرکتولی
9
 اقتصاد روستايي
دكترسميعي
10
 اقتصاد كوچ نشينان ايران
طهماسبی پاشا
11
 اصول جغرافياي قاره ها
دكترعطايي
12
 اقلیم شناسی (آب و هوا شناسی)
بابایی
13
 اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران)
بابایی
14
 برنامه ریزی روستایی در یران
طالشي
15
 برنامه ریزی شهری در ایران
صابری فر
16
 برنامه ریزی شهری در ایران
مرصوصی
17
 تاریخ علم جغرافیا
شهداد
18
 جغرافیای آبها
دكترعربی
19
 جغرافیای آبها
نیکاندیش
20
 جغرافیای اقتصادی2
مرصوصی
21
 جغرافیای اقتصادی 2
دكتر صلاحیاصفهانی
22
 جغرافیای اقتصادی ایران1
طالشی
23
 جغرافیای اقتصادی ایران1
طهماسبی پاشا
24
 جغرافیای اقتصادی  ایران 1
دكترعربی
25
 جغرافياي انساني ايران
كديور
26
 جغرافیای روستایی ایران
دكتر صلاحیاصفهانی
27
 جغرافیای روستایی ایران
طالشی
28
 جغرافیای زیستی
شهداد
29
 جغرافیای زیستی
شائمی
30
 جغرافياي شهري و روستاشناسي
دكترموسي كاظمي
31
 جغرافياي كواترنر
تقيزاده
32
 جغرافیای کوچ نشینی
طهماسبی پاشا
33
 درآمدی به اقتصاد شهری
ديوسالار
34
 روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد برايران
علياكبري
35
 رياضيات عمومي 2
حجتي
36
 زمین شناسی ایران
محمدی
37
 زمین شناسی برای جغرافیا
عربی
38
 زمین شناسی برای جغرافیا
شهداد
39
 زمین در فضا
شهداد
40
 زمین در فضا
دكترآروين
41
 ژئومورفولوژی ایران
تقی زاده
42
 ژئومورفولوژی دینامیک
دكترعربی
43
 ژئومورفولوژی دینامیک
تقی زاده
44
 ژئومورفولوژی ساختمانی
نیکاندیش
45
 سیستم های اطلاعات جغرافیایی
بابایی
46
 سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تقيزاده
47
 سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ريزي  شهري و منطقه‌اي
دكتررستمي
48
 شهر‌ها و شهرک های جدید
مرصوصی
49
 فلسفه جغرافیا
مرصوصی
50
 کاربرد جمعیت شناسی در جغرافیا
حجتی شرق
51
 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا
بابايي
52
 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا
دكترعطايي
53
 کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره‌ای درجغرافیا
دكترمیر کتولی
54
 کاربرد جغرافیا در برنامه ریزی شهری وروستایی
دكترعطایی
55
 کارگاه برنامه ریزی روستایی
طالشی
56
 کارگاه برنامه ریزی شهری
مرصوصی
57
 کارگاه برنامه ریزی شهری
دكترمیر کتولی
58
 کارتوگرافی
تقی زاده
59
 کلیات علم اقتصاد
دكترلشکری
60
 مبانی اقلیم شناسی
دكترعطایی
61
 مبانی اقلیم شناسی
نیکاندیش
62
 مباني جغرافياي اقتصادي عمومي (كشاورزي)
دكترصلاحي اصفهاني
63
 مباني جغرافیای انسانی به زبان خارجی1
نیکاندیش
64
 مبانی جغرافیای روستايي
دكترصلاحي اصفهاني
65
 مبانی جغرافیای شهری
دكترموسی کاظمی
66
 نقشه برداری
اسدی نیا
67
 نقشه برداری نظری
دكترآروین
68
 نقشه خوانی در جغرافیا
دكترمیر کتولی
69
 نقشه خوانی
طهماسبی پاشا
 


سر خط خبر ها  
  میزان شهریه دانشگاه پیام نور برای دانشجویان ورودی سال 89 اعلام شد آیین نامه جدید دانشگاه پیام نور آخرین اصلاحیه منابع 89-90  
Advertisement  
   
اطلاعات  
  hit counter
hit counter
پیش بینی آب و هوا

ابتدا نيت كنيد

سپس براي شادي روح حضرت حافظ يك صلوات بفرستيد

.::.حالا كليد فال را فشار دهيد.::.

براي گرفتن فال خود اينجا را كليك كنيد
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
این سایت هیچ ارتباطی با دانشگاه پیام نور واحد زاهدان ندارد و به صورت خصوصی اداره می شود و درج هرگونه مطلبی به منظور تایید آن نیست